Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thầy đồ 

Ta đây có tiếng làm quan 
Ai trông cũng bảo làm quan thầy đồ 
Tướng này là tướng ăn chơi 
Ta không ăn vụng ta không làm càn 
Tướng này là tướng giầu sang 
Biết ăn biết ở nhiều người lại khen 
Bao năm ta vẫn đàng hoàng 
Tài ba hiếm có là người thông minh 
Mai đây có chức có quyền 
Làm lên cơ nghiệp lập lên cơ đồ 
Tướng ta là tướng thầy đồ 
Làm quan văn học tiếng tăm vang lừng 
Tướng ta là tướng diều hâu 
Đang bay đang lượn ở trên bầu trời 
Nhìn xa trông rộng khắp trời 
Tìm người ta trọn tìm người ta yêu 
Năm nay sông cạn đang dâng 
Nhìn con cá mập quẩn quanh cửa chùa 
Tài tình có chí thông minh 
Ta không muốn bắt nó nhìn lại ta 
Bây giờ ta mới nó ra 
Để cho nó lượn ta xen thế nào 
Trời xanh mây tít mù xanh 
Ta đứng ta nhìn nó lược vào đâu 
Mai đây ta bắc nhịp cầu 
Qua sông núi ngọc qua cầu gió bay 
Ầm ầm sấm chớp dậy lên 
Ta nhìn lại rõ bao nhiêu tiền vàng 
Phen này trời phú cho ta 
Không ước mà được không nhìn mà cho 
Ba năm đúng thế gọi là 
Tiền hương năm nén gọi là cho thơm 
Của trời của phật cho thơm 
Ai mà được hưởng biết ơn giờ càn 
Năm nay trời báo rõ ràng 
Nhiều hơn năm ngoái vững vàng từ đây 
Bao năm sông cạn đá mòn 
Bao nhiêu công sức vẫn còn đầy vơi 
Thần trời thần phúc thần linh 
Thần tài thổ địa chính ngôi ông hoàng 
Năm nay thánh báo canh dần 
Hỏi xem đúng chỗ đã vừa lòng chưa 
Việc này đúng ý phải không 
Nếu không ưng ý có trời phù cho 
Năm năm năm tháng đang chờ 
Mười năm năm ấy thầy đồ chờ em 
Năm qua mới gọi là năm 
Năm tài năm lộc là năm con mèo 
Trời cho Thánh bảo mấy vòng 
Nộn đi nộn lại bẩy vòng ăn to 
Mấy năm ăn đợi nằm chờ 
Ai là tuổi chuột sinh thời càn khôn 
Đúng tên đúng số thầy đồ 
Ngày mai ra chợ thầy nhìn xem ai 
Nhìn xem bỗng thấy chó vàng 
Ở đây đưa đến cho thầy xem ai 
Mới trông thầy tưởng thần tiên 
Trời cho gặp lại đúng duyên thầy đồ 
Duyên ai phúc phận trời cho 
Hẹn mai đúng chỗ đúng ngày trời mưa 
Tướng tinh tương đắc canh dần 
Thành thân tuổi chuột thành ba vợ chồng 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Ở đời có mấy chồng ba 
Chồng chung vợ chạ tuổi già vẫn yêu 
Khen thay cho gái mỹ miều 
Được ăn biết ở đấy là của ngon 
Thơ hay thần tặng thầy đồ 
Xem cho nghĩ kỹ đứng nhìn đằng sau 
Thơ này tuổi chuột có mầu 
Thơ hay để nghĩ còn gì hỏi ai 
Xem cho thật kỹ vẫn còn 
Đúng là trời hẹn được giờ hoàng hôn 
Trời cho cứ thế mà làm 
Không ăn bỏ lại để dành không thiu 
Của thơm hiếm có trên đời 
Ai mà được hưởng lộc trời thơm tho 
Nói đi nói lại đã nhiều 
Công thành danh toại là ba vợ chồng 
Ngủ đi chồng ngủ cho ngoan 
Chồng dắm mắt lại em cười chồng yêu 
Thương nhau đúng cạ em cười 
Em du chồng thích chồng yêu em cười 
Lẳng lơ là số ba người 
Tối đến đi ngủ lại cười bên nhau 
Có vui có thích có cười 
Ai trông cũng thích bằng ba vợ chồng 
Yêu thơ có thích cho đùa 
Thầy là một mẻ thầy sờ hai bên thầy cười 
Thầy đồ 195