Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Học ngày học đêm 

Từ ngày thần báo đến nay 
Tiên cho thánh dậy đêm ngày học đi 
Khôn ngoan khéo ở trên đời 
Học đi cho đúng chỗ rồi gạt đi 
Nhiều lầm thần hỏi xét qua 
Chỗ hay khắc được không cho ai vào 
Của mình có chỗ còn nguyên 
 Hay thì chưa được nói thì còn xa 
Tiên sinh đứng ở bên bờ 
Trông xa ngàn dặm biết rồi lờ đi 
Năm nay đắc phúc tương phùng 
Có duyên không phận có người không cho 
Thần nào dậy trước quên sau 
Có tên đúng số là duyên thầy đồ 
Mấy năm đi lễ cầu trời 
Thông minh sáng suất trời cho mà làm 
Nhiều lần trời thử xem sao 
Hỏi thăm chú chuột vợ nào đảm đang 
Chú chuột lại nói rằng là 
Toàn là trâu ngựa đảm đang hơn người 
Nói ra như thế trời cười 
Biết rằng trời thử thầy đồ khôn ngoan 
Thần linh chúa đất thần tài 
Bảo cho mà biết thầy đồ ma lanh 
Trong năm vất ngã mấy lần 
Thần tài nghe thấy nhiều người bữu môi 
Đong đưa có chức hơn người 
Có duyên không phận có người không cho 
Đành rằng thần linh chúa đất 
Thầy đồ vấp ngã có người lại lâng 
Nói ra cho hết sự đời 
Quên đi thì được kể ra thì nhiều 
Từ ngày thần báo đến nay 
Cho qua cũng được về sau sẽ buồn 
Trước sau không nghĩ mà xem 
Không mắng không nói gọi ai bây giờ 
Hôm nay thần báo thầy đồ 
Được ăn giữ miệng không cho đừng cười 
Về sau ăn phúc lộc tiên 
Đừng làm mất vía mất hồn ma chơi 
Mai đây đừng hận thua nhiều 
Bình tâm suy nghĩ làm càn không hay 
Thua đau nghĩ cạn khổ đời 
Đừng lên trách phận cho người thẳng ngay 
Đành rằng số phận hẩm hưu 
Trách thơ không khéo trách mình không ra 
Thần linh báo để thầy đồ 
An tâm đợi đến lộc tiên ăn dầy 
Nhẫn tâm nhẫn nhục là thầy 
Đa mưu đa kế thầy đồ giỏi giang 
Nói năng có chất đàng hoàng 
Không tin chất lượng đồng tiền bay ra 
Nói năng nho nhã thầy đồ 
Bao nhiêu gái đẹp đứng nhìn hoan hô 
Thầy đồ khí thế bừng lên 
Tiền đây gái đẹp chìa tay xin thầy 
Nhao nhao cả lũ yêu thầy 
Hoan hô thầy xịn thầy đồ đẹp trai 
Nói ra thầy rất có tài 
Có danh có giá thầy sờ của em 
Thơ hay thần gọi thầy đồ 
Đọc đi xem kỹ đừng quên gái già 
Thơ này thần nhắc thầy đồ 
Nói năng cẩn thận đừng đùa tai ương 
Công lao tiên dậy tâm thành 
Đừng để hoen ố phí công dậy đời 
Thầy đồ 197