Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Gọi em 

Hôm nay có phúc gặp tiên 
Thầy đi ra chợ gặp duyên cô nàng 
Nhìn thầy cô lại gọi ngay 
Gặp ông thầy bói gọi ra thầy cười 
Trông thầy hớn hở thầy vui 
Nhìn thầy trai tráng đẹp trai có tài 
Thơ hay thầy hát cho vui 
Ngâm thơ uống rượu thầy nhìn gọi em 
Rượu say chếnh choáng hơi men 
Rượu say nghiêng ngả rượu say thầy cười 
Em du chồng ngủ chồng cười 
Chồng rắm mắt lại chồng cười em yêu 
Nói ra em sợ chồng gen 
Nhiều người vẫn thích của em hơn người 
Hôm nay chồng vẫn mê em 
Chồng nhìn em đẹp chồng say em rồi 
Trông em má đỏ hồng hồng 
Thơ hay uống rượu ngâm thơ chồng cười 
Gặp em chồng thích chồng yêu 
Chồng nhìn em đẹp chồng không muốn dời 
Thơ hay chồng hẹn em vào 
Xin chồng ban lộc lấy vàng em đeo 
Đường đời phúc lộc tiên cho 
Em xin tiên gọi đem cho nhiều tiền 
Đời em có số phúc tiên 
Được ăn tất cả chồng cho ăn nhiều 
Ở đời ai trọn được may 
Ăn nhau có số có duyên lộc vàng 
Cha sinh mẹ dưỡng cù lao 
Sinh vào tháng lộc đẻ ra giờ thìn 
Tướng tinh chồng vẫn làm quan 
Ăn to nói lớn tướng càn chồng khôn 
Mai đây chồng thích tiếng đồn 
Em nghe sung sướng giầu sang rồng phù 
Chồng em văn sĩ nhà nho 
Họ Mai có học đường đời văn hay 
Thư sinh quan chức thầy đồ 
Nhà thơ quan lại đợi ngày ăn to 
khôn ngoan hai chữ thầy đồ 
Được ăn tiên gọi thánh cho mà cười 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
Tiền nhiều của chất đầy kho lộc trời 
Lương tâm táng ở góc trời 
Ai mà biết được thì trời gọi cho 
Đa mưu là phúc tổ tiên 
Trời cho phúc lộc lên duyên vợ chồng 
Chồng em đắc phúc có tên 
Chồng người thi cử có tiền trời cho 
Chồng em chồng chất đống to 
Chồng người bé nhỏ là duyên con bò 
Chồng em có phúc càn khôn 
Chồng em ra chợ mua con khỉ vàng 
Gặp may chó đuổi ngang đường 
Đúng là trời định rõ ràng trời cho 
Muốn ăn thì hỏi chuột vàng 
Chờ ngày phúc lộc vào giờ càn khôn 
Ăn rồi để phúc cây đa lộc vàng 
Trời sinh phú quí ngang nhiên 
Chồng em hưởng lộc phúc dầy cây đa 
Non xanh nước biếc trân trời 
Sau này có hậu được trời cho ăn 
Thơ hay tiên gọi thầy đồ 
Hỏi đi cho rõ thầy đồ gọi ai 
Đêm năm canh nghe tiếng trâu vàng 
Gọi thầy soi sáng tìm thầy gọi cho 
Thơ hay đúng gọi thầy đồ 
Gọi thầy để hỏi xem thầy gọi ai 
Đang đem thức giấc mộng tiên 
Trời cho thánh gọi lên duyên cơ đồ 
Trời cho ai đẹp giấc mơ 
Đẹp người soi sáng có duyên điềm trời 
Ăn ngay thì được mấy lần 
Trời cho ai được có ngày được tên 
Từ lâu tiên gọi đến rồi 
Được ngày ai định trời phù gọi cho ăn dầy 
Thầy đồ 202