Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Thầy đồ... xuân hương 

Kinh môn học sử trọng tài 
Nhà nho văn học quan tham thầy đồ 
Học đi thầy học cho thông 
Văn ôn võ luyện quan tham thầy cười 
Tam quan tam chức tham tiền 
Lặc lô gái điếm xuân hương có tài 
Ra thơ kính trọng quan tham 
Thử tài văn học hỏi thầy mấy câu 
Nam nhân hiếu sắc vô tài 
Chi chi bất dụng thiện nhân bất phùng 
Phùng tiên chính nữ hội qui 
Tâm nhân văn học tâm người văn hay 
Giảng đi thơ đố thầy đồ 
Thầy mà giảng được thơ này em theo 
Ta đây tinh tướng thầy đồ 
Nhà nho văn học kinh môn toàn tài 
Đi thi ta đỗ đứng đầu 
Văn ôn ta luyện văn hay ta cười 
Khôn ngoan đâu đến chốn này lặc lô 
Xuân hương nghe thấy mỉm cười 
Kính tài tiên nữ đọc đi xem nào 
Thầy đồ tức giận đọc ngay 
Nam nhân nữ tú trùng phùng có duyên 
Trời sinh ra tướng thầy đồ 
Đi tìm gái đẹp nhà thơ có tài 
Trời sui ta đến chốn này 
Tương tranh đối khẩu tương đồng đẹp đôi 
Trai tài gái sắc gặp nhau 
Có duyên có nợ lên thơ trời phù 
Năm nay thần báo tin mừng 
Mừng người mừng của bao nhiêu đến ngày 
Hỏi gì cứ đến tháng mười 
Chuyện đâu có đó no gì mà ăn 
Tâm linh có phúc học thầy 
Học đi cho giỏi để thầy còn yêu 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Gặp con đắc kỷ có thơ gọi thầy 
Thơ này thần bảo hỏi xem 
Có phải tiên nữ hay trêu thầy đồ 
Nghe thơ thần đã biết rồi 
Gọi ngay ông tướng thầy đồ ra đây 
Văn nhân hiếu sắc ham tài 
Nói gì thì nói cứ về nhà anh 
Ta đây thần báo được rồi 
Dù rằng nàng có hơn tài ta đây 
Mai sau xẽ đến thượng cùng 
Ta thi ta thử hỏi nàng xem sao 
Tài ba nỗi lạc của nàng 
Ta nhìn ta biết ta cười nàng ơi 
Nàng khôn không lại với ta 
Khuyên nàng hai chữ lấy ta làm chồng 
Xuân hương nghe nói buồn cười 
Thầy đồ khéo tán đôi lời bùi tai 
Xuân hương suy nghĩ hồi nâu 
Biết rằng phận gái có tài còn thua 
Thôi đành gác phận tài ba 
Thi thi thố thố hơn nhau làm gì 
Thôi đành làm vợ người ta 
Ăn ngon mắc đẹp thương nhau đến già 
Trời sinh ba đứa chúng mình 
Trông nhau mà ở thương nhau mà cười 
Ngày sau có chức có quyền 
Lương cao bổng lộc phúc còn trời xanh 
Tự nhiên trời sáng mây hồng 
Trời cho quí phúc đợi ngày ăn to 
Tông te chim hót thần nghe lại cười 
Điều điều tổ ấm vui chơi 
Gọi là thầy bói gọi ra đường dài 
Đi nhanh cho chóng đến nhà 
Nhìn thấy ông tướng điều là thẳng ngay 
Rồi ra mới biết sự này 
Ở đâu đưa đến cho người phải no 
Đành rằng thua phân thiệt hơn 
Biết rằng như thế khổ buồn cho ai 
Đường đi mãi mãi còn dài 
Đứng im ta đợi bước qua còn dài 
Thơ này thầy đón xem sao 
Hỏi ai cứ thế ông nào cho xem 
Đoán đi không đúng thầy nhìn 
Hỏi thằng nghênh nghé thằng nào cười tao
Thầy đồ 201