Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Nghèo khổ 

Lấy anh còn sướng hơn vua 
Anh đi đánh dậm được cua lẫn càng 
Anh về anh nấu anh rang 
Đánh thức cô nàng dậy nhá càng cua 
Đời em phận bạc nhỏ nhem 
Đời em đâu biết ăn cua nhá càng 
Than thân bạc mệnh nghèo nàn 
Ăn vàng lấy bạc cho đời vinh hoa 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Nhà nho văn học đi thi đỗ đầu 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Ăn chơi có tiếng thầy còn thiếu chi 
Đời thầy còn bé thầy cười 
Thầy đi đánh dậm thầy cười ăn cua 
Người ta chức trọng quyền cao 
Có danh có giá mâm cao cỗ đầy 
Trời cho có mắt có tai 
Cho thầy đổi kiếp đến ngày vinh hoa 
Hôm nay thầy gọi nàng về 
Đánh thức nàng dậy nàng cười ăn xôi 
Mai đây nàng thích ăn gì 
Nem công chả phượng thiếu chi trên đời 
Nàng ăn cho trán thì thôi 
Nàng còn nhớ lại năm nào ăn cua 
Thần tiên nhớ lại năm xưa 
Thử lòng phận bạc nhỏ nhem chê đời 
Người ta có nhục có vinh 
Có lúc đánh dậm mới lên thân người 
Ở đời nghèo khổ đừng chê 
Trời vẫn mở cửa không trừa ai đâu 
Mai kia ai sướng bằng thầy 
Tiền tiêu chẳng hết nhiều em mê thầy 
Sông sâu nước chảy đá mòn 
Em nào lấy được ông chồng ăn cua 
Ăn đời ở kiếp bên nhau 
Ăn cua mãi mãi nhìn nhau mà cười 
Thơ hay thần gửi thầy đồ 
Thầy ăn cho kỹ thầy nhai cua dòn 
Bây giờ thầy sướng hơn ai 
Trời cho đổi kiếp lạc vào cung tiên 
Mai sau có chức có quyền 
Kẻ ăn người ở thầy nuôi trong nhà 
Tính thầy dễ dãi thương người 
Bao nhiêu cũng được thương người lấy công 
Trời cho thầy ở có tâm 
Bao nhiêu phúc đức vào trong nhà thầy 
Bây giờ ai gọi thầy đồ 
Thầy thương thầy quí rùa rùa ba ba 
Mai đây gái trẻ đến nhà 
Đuổi đi chả hết thầy càng cười vui 
Thầy đồ 199