Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Thơ vui thơ đố thơ... 


Có chua mới gọi là chanh 
Có ngọt thầy ở trên cây cam sành 
Đố đi ai giảng cho đây 
Gọi thầy bắt bướm thầy ròm ba ba 
Hôm qua thầy bắt được rồi 
Thầy vui thầy hát thầy dên hừ hừ 
Em vào em thấy thầy dên 
Tưởng ai đầu trọc hóa ra thầy đồ 
Thế là thua mẹo thầy đồ 
Thầy dên giả cách thầy vồ của em 
Làm em chết lử người đi 
Không cựa không quậy cứng đờ người ra 
Thơ này có ý chơi vui 
Nghe thơ thầy đọc nghe thơ thầy cười 
Đọc thơ xem sách thầy vui 
Ngâm thơ uống rượu thầy say thầy cười 
Rượu ngon em chúc cho thầy 
Thầy say nghiêng ngả thầy cười gọi em 
Lên thơ em gọi thầy đồ 
Em hỏi thầy đồ uống nữa hay thôi 
Để em chúc nữa làm đôi vợ chồng 
Thầy đồ 226