Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thư gửi thầy 

Phong thư gói kín kính gửi thầy đồ 
Đường đời phúc phận có duyên 
Làm ăn thua nỗ chơi xuân thầy lườm 
Đường đời đánh bạc chơi vui 
Như chim có bạn như thầy chơi hoa 
Mai kia nuôi gái trong nhà 
Thầy làm ông chủ bằng ba chơi đề 
Thần cho lúc thắng thầy cười 
Lúc thua thầy khóc thầy nhìn ba ba 
Tháng năm cưỡi ngựa hái hoa 
Xin trời lộc thánh xin trời lộc tiên 
Đường đi lên núi có duyên 
Thầy về đến ngõ có thơ chúc mừng 
Tin vui chúc tụng thầy đồ 
Đợi ngày đợi tháng ngày hai mốt 
Tháng bẩy là ngày ăn to 
Yên tâm thủ phận an bài 
Làm gì giữ kín chơi gì hỏi ai 
Hôm nay thần linh chúa đất khuyên thầy 
Đáng ra thầy được hôm qua thầy cười 
Chẳng qua thầy phạm sai giờ 
Hai mốt thầy làm không nghĩ trách gì đến ai 
Chưa chi thầy dửa chim cò 
Thầy vui sung sướng thầy cần gì ai 
Qua cơn sóng gió nộn vèo 
Thử thầy mấy chữ cho thầy mà xem 
Cho ăn thì phải kiêng mồm 
Thầy dắm mắt lại thầy làm hỏng ăn 
Thầy chê thầy trách ai đây 
Vì thầy ăn vụng ăn to hỏng rồi 
Thầy đồ 214