Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Đời em 

Đường đời hạnh phúc là duyên 
Đời em đâu biết có duyên phúc thành 
Đời em đơn độc lẻ loi 
Lênh đênh ở chốn giữa dòng 
Như thuyền không bến như ai không chồng 
Đời em đi ngược về xuôi 
Qua sông bến nước qua đò sông sâu 
Mấy lần em gặp thầy đây 
Qua sông em hẹn sang sông em chờ 
Từ ngày quen biết thầy đây 
Trông thầy trai trẻ thầy cười có duyên 
Thương nhau xa mấy cũng gần 
Lên duyên chồng vợ em yêu thầy cười 
Lương duyên tự bởi ông trời 
Có duyên có phúc gặp người có tâm 
Thương nhau chi kỷ bạn đời 
Cùng nhau sây dựng cuộc đời ấm no 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Đường tình thẫm lệ mưa rơi 
Đời em đâu biết con đường sầu đau 
Bao năm em sống ai hoài 
Nào ai có biết cho đời lẻ loi 
Ơn trời phật cứu độ cho 
Gặp được anh Thuận cưu mang suất đời 
Thế là từ đó đến nay 
Đời em sung sướng đường đời tài xuân 
Gặp thầy phúc hậu bi 
Em yêu em thích thầy cười em vui 
Năm nay hổ báo canh dần 
Vui xuân chở lại đi cầu được ngay 
Trời thương thánh độ cho em 
Đi cầu lấy phúc đi cầu lấy duyên 
Mấy năm đi lễ đi cầu 
Trời cho em được trời phù cho may 
Ơn trời ăn lộc đầy nhà 
Từ ngày đi lễ khỏe ra đều đều 
Em xinh em đẹp từ đây 
Thầy thương em lắm thầy cho em nhiều 
Bây giờ thầy thích cái gì 
Để em định liệu đến ngày ăn to 
Từ nay cho đến về sau 
Lộc lam quế huệ nụ cười đẹp đôi 
Xinh xinh là gái yêu chồng 
Đẹp duyên đi lễ đẹp người có công 
Đương nhiên thánh gọi thầy đồ 
Lộc dầy có phúc được ngày ăn to 
Mai đây ăn cả con bò 
Lộc trời lộc phật lộc người báo cho 
Thương nhau thì phải từ từ 
Đừng làm to lớn có người ta chê 
Đợt này chắc dạ ăn đều 
Thánh cho nghiêng ngả mà cười gọi em 
Mấy lần gái vẫy gái cười 
Có em muốn thích muốn thầy đi chơi 
Nay mai thầy sướng đủ điều 
Nhiều tiền gái đẹp mời thầy đi chơi 
Chuyến này thầy bước lên cao 
Các em ganh tỵ của tao của mày 
Nói ra thầy sướng thầy cười 
Phải trăng trâu ngựa thì im cái mồm 
Mai đây gái già mà biết chúng mày cho re 
Ăn đi thì được sướng nhiều thầy phân 
Đến lượt đứa nào cũng được công bằng là hơn 
Hôm nay còn để thầy cười 
Thầy đồ 228