Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thầy đồ uống rượu  

Rượu vào có mấy người say 
Con ma cuốc lủi con ma trọc đầu 
Rượu ngon em chúc thầy say 
Thầy uống thầy ngủ thầy say thầy cười 
Hôm nay em biết thầy rồi 
Thầy nhìn gái đẹp thầy giả vờ 
Đường đời gái đẹp ai chê 
Rượu ngon thầy uống thầy mê em rồi 
Hôm nay thầy biết cả rồi 
Thầy ra đến ngõ thầy nhìn các em 
Trông xa đã thấy em cười 
Thầy đây đang đợi thầy cười nhớ em 
Đêm qua là trắng ba đêm 
Thầy nằm không ngủ thầy buồn gọi ai 
Đêm qua thức giấc canh dài 
Thiu thiu buồn ngủ thầy cười với ai 
Chẳng qua thầy nghĩ thầy thèm 
Thầy không có hến thầy thèm của em 
Hến này là hến của em 
Hến sinh ra ngọc hến sinh ra vàng 
Đời em chúc vọng quan sang 
Em yêu hạnh phúc em mê thầy đồ 
Bao năm em đợi em chờ 
Biết rằng đổi trác lên thơ mộng tình 
Mai sau động phòng hoa chúc 
Đông phòng hoa tiên bướm vàng 
Nở ra cây non xanh nhị cúc vàng 
Mây thành kết lại đường đời vẻ vang 
Thầy đồ uống rượu ngâm thơ 
Tu nhân tích đức tổ đường từ bi 
Nam thanh nữ tú sinh tài 
Đồng môn kính lễ đường đời văn hay 
Thanh thanh chúc vọng kỳ đài 
Thông minh sáng suất thầy đồ đẹp trai 
Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
Nhà nho văn học đi thi đỗ đầu 
Thầy đồ đi học tiên cho 
Học bao nhiêu chữ để dành về sau 
Học đường kính tổ tại gia 
Dậy con dậy cháu đấy là văn hay 
Văn hay chữ đẹp sau này 
Chuyền đời con cháu phúc dầy mâm cao 
Cây đa phúc lộc đón trào 
Cây sinh ra dễ lẩy mầm phúc tiên 
Đường đời được mấy người tu 
Công thành danh đạt họ mai ăn rồi 
Đương nhiên phúc tổ từ đường 
Ăn sau đẹp ý trời phù thánh cho 
Bao nhiêu lộc thánh lộc trời 
Được con hươu lộc tự trời sinh ra 
Ăn mày có phúc di đà 
Tâm thành phú quí trời cho lộc vàng 
Mai sau sung sướng thầy đồ 
Cửa cao nhà rộng xe hơi nhà lầu 
Tiền nhiều gái đẹp đón chào 
Của ngon vật lạ ai bằng thầy ơi 
Bây giờ thầy vẫn thảnh thơi 
Đi bán vé số câu cơm hằng ngày 
Trời cho ai đẹp sau này 
Tiếng tăm lừng lẫy gái nhiều thầy sơi 
Ăn vào mát ruột cóc vàng 
Thầy thương con cóc đâm vào đâm ra thầy cười 
Thầy đồ 221