Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Trời cho chữ tâm 

Lưu tâm là phúc trên đời 
Trời cho ai được là người lương chi 
Tâm thành từ đạo đức hiền 
Lương chi từ thiên năm đời tu nhân 
Từ đường ông tổ tu nhân 
Thiên duyên phúc đức thánh hiền dậy cho 
Tâm qui ăn nói thật thà 
Đường tu là đức phúc dầy tại gia 
Tâm thành hiếu thảo từ bi 
Có duyên thiện phúc có công đức dầy 
Trăm tu thực sự là hay 
Con đường ngay thẳng đức dầy công lao 
kể ra cho hết sự đời 
Ai tu ở được trời phù quí nhân 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Ai tu tích thiện để trời chứng cho 
Tâm linh là phúc trời cho 
Mai sau mà hưởng vinh hoa đến già 
Đường đời vạn phúc vinh hoa 
Đường đi sáng sửa đến ngày ăn to 
Ở đời có một không hai 
Ai trăm đi lễ ai trăm đi cầu 
Tâm linh phúc tổ trên đầu 
Trời cho ai được thánh cười gọi tên 
Quả tâm to lắm lên người 
Lương duyên trời định phật cho con mừng 
Phù trì phật quí con ơi 
Tâm linh phật dậy phúc thành mâm cao 
Hôm nay thánh hỏi ai đây 
Có thơ con đọc nghe thơ con làm 
Thơ này quí lắm con ơi 
Lời thơ trời dậy lời thơ thánh phù 
Thơ hay phúc đức tại tâm 
Thơ này phật dậy muôn phần tốt tươi 
Thầy đồ 229