Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Bảng tin 

Ngoài hiên treo bảng kén chồng 
Lên thơ mộng đẹp tìm người tài ba 
Sơn son thiếp bạc chữ vàng 
Văn hay chữ đẹp người tài có duyên 

Trông người phúc hậu có duyên nụ cười 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Nhà thơ văn học đi thi đỗ đầu 
Văn chương thầy đỗ ở đâu 
Văn bằng chiếu chỉ gọi ra thầy cười 
Tông môn chính diện họ mai 
Công thành danh đạt đỗ đầu văn hay 
Xem thơ em biết người tài 
Bõ công em chọn tìm người sứng đôi 
Nam thanh nữ tú nhân tài 
Địa linh nhân kiệt người tài em yêu 
Từ đời thượng cổ đến nay 
Lời khuyên cha dậy lời hay con mừng 
Con nay phận gái má đào 
Tuổi xuân còn trẻ đường đời chưa khôn 
Đường đi ấp ủ thơ ngây 
Đường đi chưa chững con còn hỏi cha 
Con nghe cha nói đấy là 
Số son phận đẹp duyên do tự trời 
Tâm thành phúc lộc trời cho 
Hoa dơi cửa phật đức hiền từ bi 
Từ nay cha bảo con nghe 
Con đâu có chối những lời cha thương 
Cha con mang nặng tình thương 
Vì con vì cháu vì đường phúc nhân 
Mai đây con cháu đầy đàn 
Tông môn họ tộc vẫn còn họ đinh 
Cây đa giếng nước mái đình 
Được nhờ dâu trưởng đi cầu trời cho 
Văn hay tốt số thầy đồ 
Thơ hay xin lộc phúc dầy mâm cao 
khen thay cho gái má đào 
Lương duyên phận bạc đi cầu cửa cha 
Thơ hay cha biết cả rồi 
Tâm hồn phụ mẫu báo cha phải về 
Từ nay cho đến về sau 
Có duyên có số con cầu linh thiêng 
Đường đời giải gấm thêu hoa 
Nhà linh đất chúa gọi ra thần phù 
Bao năm cúng tế ai thờ 
Chủ nhân ly biệt đường đời gọi ai 
May nhờ số phận thầy đồ 
Phúc tiên lộc thánh ăn mày trời cho 
Lương tâm dầy phúc cứu người 
Thầy đồ ăn học cứu người có tâm 
Duyên trời thần gọi bảo cho 
Có nhân có nghĩa phật cho mà cười 
Thế là phận đẹp duyên may 
Hồi tâm phúc đến họ đinh được rồi 
Nguyên do tự bởi đất linh 
Không ai thờ cúng đất thần hóa ma 
Lương tâm tự hỏi ông già 
Thần linh hóa quỉ thổ công quấy dầy 
Vong linh quản phụ vẫn còn 
Biết rằng phúc bạc người đời không tin 
Khôn ngoan dâu trưởng đi cầu 
Có tâm đi lễ bắc cầu qua sông 
Từ nay phúc phận yên tâm 
Ông già thần báo tin vui đến rồi 
Tháng năm cầu phúc được rồi 
Văn hay thơ tấu đến tai đức bà 
Ơn nhờ sư thầy làm sớ văn hay 
Trời cho văn học tấu thơ ngọc vàng 
Mừng thầy hái lộc nhiều hoa 
Trồng cây lắm quả ra hoa lộc vàng 
Số son duyên dáng thầy đồ 
Ăn to nặng bụng để đâu hết tiền 
Thầy đồ 215