Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Trên đường thầy đi  

Đường đi thẳng cánh cò bay 
Đường về đến ngõ gặp thầy gọi cho 
Hôm nay em nghĩ thế nào 
Tự nhiên em gặp thầy đồ gọi em 
Số em duyên đẹp trời cho 
Không hẹn mà gặp trời cho mà cười 
Người ta có số cả rồi 
Chẳng ai biết trước sau này ra sao 
Duyên do tự bởi ông trời 
Có duyên gặp phúc thầy đồ đẹp trai 
Nhân sinh gặp phúc người tài 
Được nhờ mệnh lớn thầy đồ bao dung 
Đời em sung sướng vô cùng 
Nửa dòng sông nước nửa dòng chơi vơi 
Nhìn xa trông rộng đường dài 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời gọi em 
Hôm nay thầy gọi em vào 
Rỉ tai nói nhỏ thầy yêu em rồi
Em nghe nửa thích nửa vui 
Đời em đâu được sánh đôi thầy đồ 
Thả nào giấc mộng đêm qua 
Thần linh lại báo tin mừng đến nơi 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ nhắn gửi mấy lần thầy yêu 
Nghe thơ thầy nói em cười 
Thầy yêu em thật thầy cười em thương 
Thầy đồ nói thật hôm nay 
Để em tin tưởng đợi ngày hái hoa 
Hoa thơm có cánh nhị vàng 
Thầy đồ biết trước hoa này lông mao 
Văn thơ thầy tả lên rồi 
Trai thuyền có ngọc để trời sinh ra 
Mai sau ngọc quí trong nhà 
Người thầy sinh một cặp ba vợ chồng 
Đường đời hạnh phúc là duyên 
Sinh sau nở muộn có duyên phúc trời 
Hoa tươi đỏ thắm mây hồng 
Trời cho thì được thần đồng có tên 
Dương gian hiếm có trên đời 
Tâm linh dầy phúc đến ngày nở hoa 
Hoa tiên diễm phúc trời phù 
Hoa dơi cửa phật là hoa móng rồng 
Thơm tho ngàn dặm hương bay 
Để lâu thơm ngát lộc vàng phong lưu 
Đường đời phúc lộc họ mai 
Hoa thơm ngửi mãi chuyền đời cháu con 
Thầy đồ trọng nghĩa trọng tình 
Mai sau phúc đến đấy là trời cho 
Thầy đồ 219