Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Bản nhạc tâm linh   

Thơ vui chúc tụng thầy đồ 
Chúc mừng thắng trận từ đầu đến đuôi 
Chim kêu chó cắn đêm ngày 
Lợn kêu chuột rúc mừng thầy đại nhân 
Mai đây cưỡi ngựa xem hoa 
Ra đường thấy chó vẫy đuôi trào thầy 
Tin vui mừng khắp bốn phương 
Mừng thầy xin lộc sư thầy là văn 
Nhờ thầy vạn phúc đều hay 
Trăm năm có một bài văn trời mừng 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Tiếng tăm lững lẫy có tên thầy đồ 
Đêm qua giấc mộng đẹp bao 
Tin vui thánh báo tin vui lộc nhiều 
Lên rừng thấy khỉ hái hoa 
Thấy cho đi guốc thấy gà soi hương 
Mặt trời đã ngả về tây 
Có cô cắt cỏ bên đầy bên vơi 
Cô còn cắt nữa hay thôi 
Để thầy cắt với làm đôi vợ chồng 
Ở nhà em mới ra đây 
Nhất mặn là muối nhất cay là gừng 
Núi kia là núi ba tầng 
Em còn chơi đổ như rừng cỏ mây 
Bây giờ em mới ra đây 
Thầy đứng thầy ngó thầy nhìn gì em 
Thơ hay thánh gọi thầy đồ 
Đọc đi mà đoán gọi ra xem nào 
Văn hay nhiều khúc đẹp đôi 
Thơ mừng khó đoán gọi ra cái gì 
Thơ tam mừng tứ ai chờ gọi ra 
Thầy đồ có cách xem qua 
Thơ hay tặc lưỡi thầy cười là song 
Mừng thầy lắm lộc nhiều hoa 
Mừng cây lắm quả ra hoa lộc vàng 
Thầy đồ 212