Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Uống rượu làm thơ 

Ngâm thơ uống rượu chơi vui 
Rượu ngon gái đẹp thầy cười gọi em 
Uống vào lúc tỉnh lúc say 
Nhìn em đẹp gái thầy say em rồi 
Hơi mem chếnh chóng thầy cười 
Chúc thầy chén nữa thầy cười nghả nghiêng 
Đường đời có một không hai 
Rượu ngon gái đẹp dại gì thầy quên 
Thơ hay gái đẹp chêu thầy 
Nhà thơ gái điếm chêu thầy đẹp trai 
Thầy đồ hóm hỉnh tinh đời 
Chơi hoa có một hái hoa cả chùm 
Nhà thơ gái điếm xuân hương 
Biết rằng như thế chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ có tiếng có tăm 
Thầy chơi nghiêng ngả thầy sờ các em 
Xuân hương bực tức trả đòn 
Nghĩ mưu dùng kế đánh lừa thầy say 
Thầy đồ cảnh giác tinh đời 
Thầy say uống rượu thầy luồn đằng sau 
Các em nghỉ thấy hơi men 
Biết rằng uống rượu thầy không nói gì 
Xuân hương tưởng thật thầy say 
 Xuân hương ra lệnh các em túm thầy 
Đứa thì móc túi lôi ra 
Bao nhiêu tiền bạc bao nhiêu là vàng 
Xuân hương thích chí cười thầm 
Biết đâu thua mẹo thầy đồ chơi khăm 
Thầy đồ đắc chí cười vui 
Thầy say giả cách thầy dên hừ hừ 
Nhà thơ gái điếm chẳng vừa 
Tiền bạc lột hết đuổi thầy ra sân 
Thầy đồ giả cách say mềm 
Thầy say không biết cứng đờ người ra 
Xuân hương đang sợ thầy đồ 
Vạ lây thầy chết cứng đờ người ra 
Xuân hương sấp ngửa ôm thầy 
Tưởng rằng thầy chết đem vào buồng trong 
Xuân hương mới đặt thầy nằm 
Thầy mở mắt dậy thầy ôm thầy ghì 
Thế là xuân hương thua mẹo thầy đồ 
Thầy được sung sướng thầy vồ xuân hương 
Đêm qua thầy sướng thầy cười 
Xuân hương hơi thẹn chịu thua thầy đồ 
Thầy đồ chơi một xuân hương 
Mai sau thầy thích hái hoa cả trùm 
Thầy đồ 220