Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thầy ơi 

Bong bong là tiếng chuông chùa 
Tâm linh thần gọi thầy đồ 
Dậy đi đọc sách đọc kinh thầy nhìn 
Na mô đức phật di đà 
Vợ con đi lễ thay con là chồng 
Nay con chính diện họ Mai 
Sinh ra năm chuột có thơ giờ dần 
Vợ con tuổi khỉ leo cây 
Yến nhi tên gọi bính thân giờ mùi 
Năm nay thần gọi chuột vàng tuổi thân 
Tuổi này hai chữ thương nhau 
Thơ chim tuổi chuột bính thân khỉ vàng 
Ngày mai phúc phận duyên trời 
Thơ chim đi gọi hiêu vàng về đây 
Hiêu vàng hai chữ có duyên 
Thơ ngây tuổi đẹp thầy đồ gọi em 
Phong trần được mấy người khen 
Nhìn em duyên dáng tiếng cười như chuông 
Thanh danh hai chữ thầy đồ 
Có tên có tuổi nằm mơ hiêu vàng 
Hươu vàng hai chữ giầu sang 
Thầy đồ vớ được thầy lăn ra cười 
Hôm nay thầy bắt được rồi 
Có chân hiêu chạy cho thầy đuổi theo 
Thầy đồ nhìn hát gọi theo hươu vàng 
Hươu ơi đứng lại thầy xem 
Hươu vàng mệt quà hươu cười rang ra 
Của này thần bảo cho ta 
Hươu trêu ta tức thầy cho cái chầy 
Đâm vào hươu chạy nữa không 
Hươu kêu sướng quá thầy dên hừ hừ 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Tả sung hữu đột chờ ngày đẹp đôi 
Ăn rồi thì phải đi chơi  
Khỉ già trông thấy kêu ầm cả lên 
Thầy đồ 218