Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Làm quan 

Làm quan thi vuốt dâu dài 
Làm quan có tướng biệt tài có dâu 
Làm quan nhiều khách đến hầu 
Trông thầy tinh tướng nhìn thầy tướng tinh 
Ai trông cũng bảo thầy đồ 
Khôn ngô tuấn tú tướng tinh dâu dài 
Trông thầy phúc hậu đẹp trai 
Chưa dâu ẩn tướng khai hoa nhị vàng 
Đường đời dài lắm thầy ơi 
Đường đi vất vả qua đò qua sông 
Mai đây mới tới cung vàng 
Cung tiên điện ngọc đến chào pháp sư 
Ở đây thánh giáng cung cao 
Từ bi số phận chúc đào động tiên 
Hôm nay con tời cung vàng 
Tiến dâng lễ vật phúc dầy mâm cao 
Hương hoa ngũ quả thanh trà 
Kim ngân báu vật đệ lên cửa trời 
Tâm thành trời báo con hay 
Đi cầu đi lễ đi thay cho chồng 
Lương duyên phúc hậu từ đường 
Gặp may đúng số gặp người có tâm 
Mai đây hái quả trồng cây 
Có công vun đắp đến ngày mà ăn 
Tự nhiên người đến giúp cho 
Gái già lại bảo ông lo làm gì 
Thầy đồ lại bảo rằng là 
Việc này là để tôi lo 
Nghĩ ra không được tôi lo con bò trắng răng 
Bà cười lăn lộn mấy vòng 
Bà thôi không nói bà cười mấy hôm 
Bà cười đóng cọc chuồng trâu 
Chỗ đóng chẳng đóng thầy chơi ra ngoài 
Mấy hôm vắng chủ thầy đồ 
Thầy sang em thích thầy vào em cho 
Làm xong em vẫn thòm thèm 
Thầy là em sướng ngẩn ngơ nhớ thầy 
Thầy đồ lại bảo rằng là 
Của tôi quí lắm của bà mặt to 
Sức đâu mà chọi với bà 
Của tôi còn giữ để dành mai sau bà hưởng đến già 
Thầy đồ 216