Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Thơ tình 

Đọc thơ em nghĩ buồn cười 
Đọc thơ thấm thía thầy cười mới em 
Bao năm em vẫn đợi chờ 
Em yêu thầy nói em cười thầy yêu 
Xa nhau cách mấy dặm đường 
Qua đây em ngó thầy nhìn theo em 
Duyên tình thẫm lệ mưa dơi 
Nào đâu có biết có duyên trời phù 
Hôm nay ra ngõ gặp thầy 
Em nhìn em gọi thầy đồ không ơi 
Hôm nay thầy nghĩ làm sao 
Hay là uống rượu thầy say không nhìn 
Phong lưu hai chữ thầy ơi 
Thầy ngồi đọc sách ngâm thơ lẩy đàn 
Trời cho thầy sướng đến nơi 
Trông thầy vui vẻ thầy cười có duyên 
Hôm nay trời đẹp trăng trong 
Ngâm thơ uống rượu cung đàn gọi ai 
Cung đàn thánh thót bên tai 
Thầy ngồi đọc sách em ngồi ngâm thơ 
Thiu thiu gió thổi em cười 
Em đang buồn ngủ thầy đồ gọi em 
Dậy đi thầy bảo cái này 
Thầy yêu nói nhỏ vào tai em cười 
Ở đời có thế mà thôi 
Tội gì em bỏ dại gì thầy quên 
Khôn ngoan là tướng thầy đồ 
Trông thầy đầu trọc thầy cười em mê 
Duyên ai có dáng thầy cười 
Em yêu đầu trọc em thương thầy đồ 
Thầy đồ có tướng làm quan 
Đầu thầy trọc lốc gẩy đàn ngâm thơ 
Mồm to thầy hát cho vui 
Thầy dên hư hử em nghe buồn cười 
Hôm nay thầy hát thầy vui 
Nghe thơ thầy đọc thầy cười như ma 
Đêm qua được trận mưa rào 
Thầy vui thầy sướng gẩy đàn tưng tưng 
Thầy đồ 225